Käyttöehdot

 1. SIIRTYMÄLLÄ TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE JA KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ HYVÄKSYT SEURAAVAT EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, SINUN ON HETI LOPETETTAVA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ.

 2. SIIRTYMÄLLÄ TÄLLE VERKKOSIVUSTOLLE HYVÄKSYT, ETTÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA TULKITAAN JA ARVIOIDAAN VAIN MAAN SUOMI LAIN MUKAAN. JOS KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA MUILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA, OLET VASTUUSSA KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN PAIKALLISTEN LAKIEN NOUDATTAMISESTA. AB InBev Finland Oy EI ESITÄ, ETTÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SISÄLTÄMÄT MATERIAALIT OVAT TARKOITUKSENMUKAISIA MAAN SUOMI ULKOPUOLELLA. KAIKKI TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT, KUTEN TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, KOSKEVAT VAIN YRITYSTÄ AB INBEV FINLAND OY.

 3. AB InBev Finland Oy on tämän verkkosivuston tekijänoikeuksien omistaja. Mitään osaa verkkosivustosta, mukaan lukien tekstiä, kuvia, ääntä tai videota, ei voida käyttää millään tavalla, tai mihin tahansa tarkoitukseen, ilman yrityksen AB InBev Finland Oy nimenomaista kirjallista lupaa, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Luopumatta millään tavalla edellä mainituista oikeuksista, voit ladata yhden kopion tämän verkkosivuston materiaalista vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen kotikäyttöön, edellyttäen että et poista tai muuta tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita omistusoikeudellisia ilmoituksia. Tämän verkkosivuston materiaalin muokkaaminen tai käyttö muihin tarkoituksiin rikkoo yrityksen AB InBev Finland Oy laillisia oikeuksia.

 4. Siirtymällä tälle verkkosivustolle tunnustat ja hyväksyt, että käyttösi on omalla vastuullasi ja että kukaan osapuolista, jotka osallistuvat tämän verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ole vastuussa (siltä osin kuin tällainen vastuu ei ole laissa kiellettyä) mistään suorasta, satunnaisesta, välillisestä, epäsuorasta tai rankaisevasta vahingonkorvauksesta tai mahdollisesta muusta menetyksestä, kustannuksista tai kuluista (mukaan lukien lakimaksut, asiantuntijapalkkiot tai muut maksut), joita voi aiheutua suoraan tai epäsuorasti käyttämällä tai selaamalla tätä verkkosivustoa tai lataamalla mitään materiaaleja, tietoja, tekstiä, kuvia, videoita tai ääntä tältä verkkosivustolta, mukaan lukien muun muassa virusten, virheiden, ihmisen toiminnan tai toimettomuuden tai minkä tahansa tietokonejärjestelmän, puhelin linjan, laitteiston, ohjelmiston tai ohjelman aiheuttamat toimintahäiriöt tai muut virheet, viat tai viivästykset tietokoneen lähetyksissä tai verkkoyhteyksissä.

 5. Vaikka verkkosivuston tekniset tiedot, ominaisuudet, piirrokset, varusteet ja muut tiedot perustuvat ajantasaisiin tietoihin, ja vaikka AB InBev Finland Oy tekee kaikkensa varmistaakseen, että kaikki tämän verkkosivuston materiaalit ovat paikkansapitäviä, tarkkuutta ei voida taata eikä AB InBev Finland Oy anna mitään takuita tai vakuutuksia niiden oikeellisuudesta. Kaikki tämän verkkosivuston sisältämät tiedot ja materiaalit toimitetaan SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUKSISTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 6. Älä julkaise tai lähetä tälle verkkosivustolle mitään pornografista, rietasta, rienaavaa, kunniaa loukkaavaa, uhkaavaa, laitonta tai muuta materiaalia, joka voi muodostaa tai rohkaista rikokseksi katsottavaa toimintaa, josta voi aiheutua siviilioikeudellista vastuuta, edistää liiallista tai vastuutonta alkoholinkäyttöä tai rikkoa muuten lakia tai asetuksia. Huolimatta siitä, että AB InBev Finland Oy tai muut tämän verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistuvat osapuolet voivat seurata tai tarkistaa lähetyksiä, lähettämistä tai keskusteluja, AB InBev Finland Oy ja kaikki osapuolet, jotka osallistuvat tämän verkkosivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen, ei ota vastuuta tai vastuuvelvollisuutta, joka voi johtua verkkosivuston sisällöstä, mukaan lukien kunnianloukkaus, solvaus, herjaus, säädyttömyys, pornografia, kiroilu tai harhaanjohtaminen. Yhtiöllä AB InBev Finland Oy on oikeus poistaa milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta materiaalia, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai on muuten paheksuttavaa tai riidanalaista.

 7. Siirtymällä tälle verkkosivustolle hyväksyt, että kaikkea tälle verkkosivustolle tai yhtiölle AB InBev Finland Oy välittämääsi viestintää tai materiaalia ei käsitellä luottamuksellisena tai omistusoikeudellisena. Lisäksi hyväksyt ja suostut siihen, että käyttämällä ja välittämällä minkä tahansa tämän verkkosivuston aineistoa, kaikki tekijänoikeuden luonteiset oikeudet (sekä lailliset että hyödylliset), jotka syntyvät tai ovat olemassa missä tahansa viestinnässä tai materiaalissa, jotka sisältävät tällaisia ideoita, käsitteitä, tekniikoita, menettelyjä, menetelmiä, järjestelmiä, malleja, suunnitelmia tai kaaviota, määritetään yhtiölle AB InBev Finland Oy Hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta minkäänlaiseen maksuun tai rojaltimaksuihin, jos AB InBev Finland Oy käyttää tällaista aineistoa missä tahansa, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä.

 8. Yhtiöllä AB InBev Finland Oy on oikeus evätä pääsysi tälle verkkosivustolle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä, mukaan lukien näiden käyttöehtojen rikkominen. AB InBev Finland Oy voi myös milloin tahansa oman harkintansa mukaan lakkauttaa tämän verkkosivuston tai sen osan ilman ennakkoilmoitusta, ja hyväksyt, että emme ole vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle pääsystä tälle verkkosivustolle.

 9. AB InBev Finland Oy voi tehdä muutoksia tämän verkkosivuston tietoihin ja sisältöön milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa mistään vahingollisesta luotettavuudesta tähän verkkosivustoon tai sen sisältöön.

 10. Kun haluat käyttää tätä verkkosivustoa, osallistut kilpailuihin ja kyselyihin, haet työpaikkaa tai olet meihin muuten yhteydessä, saatamme pyytää sinua antamaan meille henkilökohtaisia tietoja. Jos haluat lisätietoja siitä, kuinka AB InBev Finland Oy käyttää ja suojaa henkilötietojasi, tutustu tämän verkkosivuston tietosuojakäytäntöön.

 11. Siirtymällä tälle verkkosivustolle hyväksyt, että mikä tahansa tällä verkkosivustolla oleva nimi, logo, tavaramerkki tai palvelumerkki on yhtiön AB InBev Finland Oy omistama tai lisensoima etkä saa käyttää niitä ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa. AB InBev Finland Oy saattaa tehokkaasti voimaan immateriaalioikeutensa lain koko laajuudessa. Ääni, grafiikat, kaaviot, teksti, video, tiedot ja kuvat paikoista tai ihmisistä ovat joko yhtiön AB InBev Finland Oy omaisuutta tai niiden käyttöön tällä verkkosivustolla on saatu lupa. Minkä tahansa näiden materiaalien käyttö on kielletty, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu verkkosivustolla. Näiden materiaalien luvattomasta käytöstä voi aiheutua seuraamuksia tai vahinkoja, mukaan lukien tavaramerkkien, tekijänoikeuksien, yksityisyyden ja julkisuusoikeuksien rikkomiseen liittyvät vahingot.

 12. Vaikka tämä verkkosivusto voi olla linkitetty muihin verkkosivustoihin, AB InBev Finland Oy ei tarkoita suoraan tai epäsuorasti minkäänlaista hyväksyntää, assosiaatiota, sponsorointia, hyväksyntää tai kuulumista linkitettyyn verkkosivustoon, ellei siitä ole erikseen mainittu. Siirtymällä tälle verkkosivustolle hyväksyt, että AB InBev Finland Oy ei ole tarkastanut kaikkia tähän verkkosivustoon linkitettyjä verkkosivustoja eikä ole vastuussa mistään muusta sivuston ulkopuolisesta sivusta tai tähän verkkosivustoon linkitetystä sivustosta. Linkittäminen muille ulkopuolisille sivuille tai muille verkkosivustoille on omalla vastuullasi.

 13. Suostut turvaamaan yhtiön AB InBev Finland Oy tappioilta ja suojaamaan sen näiden ehtojen rikkomuksiltasi ja kaikilta kolmansien osapuolten yhtiötä AB InBev Finland Oy vastaan esittämiltä vaatimuksilta, jotka johtuvat verkkosivuston käytöstäsi, mukaan lukien kaikki korvausvaatimukset, toimet, menettelyt, tappiot, vastuut, vahingot, kustannukset ja kulut (mukaan lukien kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset ja -kulut), joista yhtiö AB InBev Finland Oy siitä huolimatta kärsii seurauksena näiden ehtojen rikkomuksistasi.

 14. Jos mikään toimivaltainen tuomioistuin toteaa minkä tahansa näistä ehdoista pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jostakin syystä, tällainen ehto on erotettava ja muut ehdot pysyvät ja ovat edelleen sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

 15. AB InBev Finland Oy ja sen edustajat eivät ole vastuussa minkäänlaisista teknisistä, laitteisto- tai ohjelmistovioista, katkenneista tai ei-käytettävissä olevista verkkoyhteyksistä tai puutteellisista, vioittuneista tai viivästyneistä tietokonelähetyksistä, jotka saattavat rajoittaa osallistujien mahdollisuutta osallistua kilpailuun.

 16. Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Englannin lain mukaisesti, ja myönnät täten Englannin tuomioistuinten yksinomaisen lainkäyttövallan. Jos käytät tätä verkkosivustoa toisessa maassa, olet vastuussa kaikkien sovellettavien paikallisten lakien noudattamisesta. AB InBev Finland Oy, sen tytäryhtiöt ja/tai kumppanit eivät takaa, että tämän verkkosivuston sisältämät materiaalit soveltuvat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolisiin maihin.

 17. AB InBev Finland Oy pidättää oikeuden tarkistaa näitä oikeudellisia tietoja milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa, ilman erillistä ilmoitusta tai velvollisuutta, mihin tahansa tämän verkkosivuston tietoon. Siirtymällä tälle verkkosivustolle hyväksyt, että kaikki tällaiset muutokset sitovat sinua. Suosittelemme käymään säännöllisesti tällä verkkosivustolla tutustumassa näihin käyttöehtoihin.

 18. Sponsori:
  AB InBev Finland Oy,
  Mannerheiminaukio 1
  00100 Helsinki