VESIEN HOITO

Veden saannin turvaaminen

Tavoitteemme:
Vuoteen 2025 mennessä 100 % ylikuormituksesta / vesipulasta kärsivien alueiden yhteisömme veden saatavuus ja laatu on parantanut mitattavasti.

Vesi on enemmän kuin vain oluen tärkein ainesosa - se on kriittinen voimavara yhteisöjemme taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristön hyvinvoinnille.

Vesi on enemmän kuin vain oluen tärkein ainesosa - se on kriittinen voimavara yhteisöjemme taloudelliselle, sosiaaliselle ja ympäristön hyvinvoinnille.

Oluemme valmistetaan korkeimmalla vesitehokkuustasolla ja haastamme jatkuvasti itseämme tekemään sillä saralla vielä enemmän.

Maailmanlaajuisesti veden saatavuus on yksi suurimmista haasteista. Siksi ulotamme toimenpiteitä oman toimintamme ulkopuolelle ja parannamme riskialttiita valuma-alueita toiminta-alueillamme. Perimmäisenä tavoitteenamme on varmistaa veden saatavuus ja laatu sekä yhteisöillemme että panimoillemme.

Tämän tekeminen vaatii kovaa työtä ja yhteistyötä.

Yhdessä paikallisten viranomaisten, muiden vedenkäyttäjien ja kumppaneiden, kuten World Wide Fund for Nature (WWF) ja The Nature Conservancy (TNC), kanssa investoimme edelleen taloudellisia ja teknisiä resursseja vihreän infrastruktuurin aloitteisiin, suojelu- ja metsitysprojekteihin, elinympäristöjen ennallistamiseen ja vesi-infrastruktuurin parantamiseen.

Kaikki toimijat jakavat yhteisen näkemyksen, että vesihoidon seuraava rajapyykki on löytää yhteiset, mittattavissa olevat vertailuarvot toiminnassa. Luotettavien vertailuarvojen avulla voimme edistää mielekkäitä parannuksia kaikilla toimialueillamme ja jakaa tietämystä muille yrityksille, hallinnoille ja kumppaneille.